Termeni și condiții

Biroul de traduceri “FOLTEA-COM” S.R.L. oferă:
    
Protectia datelor
     Toate comenzile de traducere sunt tratate in conditii de confidentialitate deplina. Pe parcursul desfasurarii comunicarii electronice intre client, “FOLTEA-COM” S.R.L. si traducator, confidentialitatea poate fi garantata 100%.
   

Oferte
     Ofertele noastre nu implica nici o obligatie sau angajament. Preturile si tarifele mentionate in lista noastra de preturi sau in oferta sunt valabile la momentul respectiv.
    
Contractul
     Contractul cu “FOLTEA-COM” S.R.L. este considerat incheiat in momentul in care clientul a transmis comanda prin posta electronica, iar aceasta comanda a fost confirmata de “FOLTEA-COM” S.R.L. prin email.
    
Tarife si livrare
     Clientul poate modifica un text la care se lucreaza deja si poate trimite materiale surse suplimentare. Tarifele pentru aceasta si pentru asigurarea livrarii la timp vor fi determinate in conformitate cu numarul de modificari si cu procentul din textul total care a fost deja tradus.
    
Terminologie
     Fiecare traducere este realizata in conformitate cu regulile de scriere, normele gramaticale si de utilizare a limbii tinta, considerate valabile si general acceptate.
     La traducerea textelor tehnice sau de specialitate, “FOLTEA-COM” S.R.L. foloseste termenii care sunt utilizati in mod curent si in conformitate cu sensul lor acceptat in general. In cazul in care un client doreste utilizarea unor termeni sau a unor forme lingvistice care reprezinta devieri de la regulile general admise, trebuie sa informeze “FOLTEA-COM” S.R.L. si sa furnizeze instructiunile relevante (exemple de text, texte paralele, glosare si altele asemenea).
    
Drepturi de autor
     “FOLTEA-COM” S.R.L. garanteaza clientului utilizarea traducerii fara nici o restrictie de timp sau de zona geografica si fara nici o limita a numarului de utilizari pentru scopul anuntat la plasarea comenzii. De asemenea, clientul poate adapta traducerea sau poate transfera orice drepturi asupra traducerii unei terte parti, prin intermediul licentei sau prin orice alte metode.
    
Calitate
     “FOLTEA-COM” S.R.L. garanteaza ca traducerile sunt realizate fara greseli, ca traducerea este efectuata integral, fara rezumari sau adaugiri.
     “FOLTEA-COM” S.R.L. va verifica traducerea pentru a se asigura ca ea este integrala, si de asemenea pentru corectitudinea formatului datelor si pentru deficientele care pot fi identificate la o prima privire. Apoi, aceasta va fi transmisa clientului.

Skip to toolbar