Prețuri

Evaluare preţ pentru translator-interpret autorizat.
    
Interpreţii biroului de traduceri “FOLTEA-COM” S.R.L. au capacitatea de a reda cu fidelitate şi corectitudine din limba sursă în limba destinaţie (de cele mai multe ori aceasta din urmă fiind limba română), discursurile rostite păstrând tonul şi nivelul limbii sursă, fără să adauge sau să omită ceva.
    
Interpretarea poate fi simultană sau consecutivă.
    
Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de interpretariat şi pentru producerea de rezultate de înaltă calitate biroul nostru asigură translatori de nivel avansat (scris şi vorbit), care posedă vaste cunoştinţe generale, caracteristice unui traducător cu o educaţie şi experienţă de minim 6 ani.
    
Toţi interpreţii noştri posedă un vocabular vast, de la limbajul de specialitate până la limbajul familiar sau argotic şi au cunoştinţe solide de terminologie şi de procedură.

Price list

Skip to toolbar