Asigurare auto – RCA

Poliţa de asigurare AORCA
     Asigurarea obligatorie de Răspundere Civilă Auto (RCA) este un contract încheiat între posesorul unui automobil, persoana fizică sau juridică, şi o companie de asigurate, ce are drept unic scop despăgubirea terţelor părţi prejudiciate în urma accidentelor de circulaţie.
     Cu alte cuvinte, asigurarea RCA acoperă pagubele produse terţilor, din vina dumneavoastră în urma unui accident rutier.
     Asigurarea RCA nu se adresează titularului sau, ci doar terţelor persoane care au fost păgubite din vina acestuia.
     Pentru a asigura propriul automobil împotriva furtului sau a altor daune ce pot surveni, este necesară o poliţă de tip CASCO.

Condiţii de utilizare
     Pentru a încheia o poliţă de asigurare RCA trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
     autovehiculul să fie înmatriculat – supus înmatriculării sau înregistrat în Moldova;
     prezentarea datelor din permisul de conducere a persoanelor admise la conducere;
     prezentarea documentelor de identificare ale autovehiculului – certificat de înmatriculare – document ce atestă dreptul de proprietate al persoanei care urmează să înmatriculeze autovehiculul.
     Asigurarea începe să îşi facă efectul doar după ce a fost înregistrată în sistemul unic RCA Data şi achitată prima de asigurare.
     Asigurarea RCA este pînă în acest moment singura asigurare obligatorie cu caracter general impusă prin lege în R. Moldova.
     Această asigurare se încheie pentru toate autovehiculele înmatriculate sau supuse înmatriculării în Moldova. Drept urmare, asigurătorii nu vă pot refuza în momentul în care solicitaţi încheierea unei poliţe RCA.
     Pentru autovehiculele înmatriculate în străinătate care nu deţin o poliţă „Carte Verde” valabil pe teritoriul Moldovei este obligatorie încheierea unui contract de asigurare AORCA.

Skip to toolbar