Asigurare CASCO

Asigurarea CASCO
     Este o asigurare complexă a mijlocului de transport de pagube, furt, incendiu şi calamităţi naturale.
     Asigurarea facultativă a autovehiculelor CASCO partajează interesele patrimoniale ale Asiguratului, legate de posedarea, utilizarea şi administrarea mijloacelor de transport în cazul daunelor produse ca urmare a survenirii riscurilor asigurate.

Riscuri asigurate:
     DAUNĂ – prejudiciile materiale cauzate Asiguratului prin deteriorarea sau distrugerea autovehiculului şi a echipamentului suplimentar;
     FURT – furtul, jaful, răpirea autovehiculului, a părţilor componente sau pieselor acestuia;
     ACCIDENT – cauzarea leziunilor corporale sau decesul conducătorului auto-pasagerilor ca rezultat al unui accident rutier;
     AUTOCASCO – pachetul complet de riscuri, compus din grupurile de risc DAUNĂ şi FURT, care poate include suplimentar riscul ACCIDENT.

Teritoriul de acoperire al CASCO poate fi:
        Republica Moldova;
        Republica Molodva ţările şi CSI;
        Republica Moldova şi ţările CSI şi    Europa şi Turcia
    
Perioada de asigurare poate fi de la 1 lună pînă la 1 an.
Prima se calculează în dependenţă de:
        vîrsta automobilului;
        teritoriul acoperit;
        valoarea de piaţă a automobilului;
        vărsta şi numărul persoanelor admise la conducere;
        prezenţa sau absenţa franşizei, etc.

Skip to toolbar